Klorofyll a, sjöar

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, sjöar och vattendrag (1999).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.
Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum
Bällstaviken  13 2017
Drevviken  13 2017
Fiskarfjärden (Klubben)  5,9 2017
Flaten  2,6 2017
Görväln  6,4 2016
Isbladskärret  39 2017
Judarn  5,5 2017
Karlbergskanalen, Klara Sjö  21 2017
Kyrksjön  16 2017
Laduviken  18 2017
Lappkärret  9,4 2017
Lillsjön  110 2017
Långsjön  27 2017
Magelungen  18 2017
Riddarfjärden  7,7 2017
Råcksta Träsk  58 2017
Rödstensfjärden  4,9 2016
Sicklasjön  79 2017
Spegeldammen  56 2017
Trekanten  9,3 2017
Ulvsundasjön  6,8 2017
Årstaviken  7,0 2017
Ältasjön  48 2017
Datakälla: Stockholm Vatten