Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

DINP i rötslam

Indikator TEMA.6.21.28

DINP tillhör gruppen ftalater. Ftalater används främst som mjukgörare i plast och gummi men även som lösningsmedel i parfymer och bekämpningsmedel. DINP är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar som barnet kan stoppa i munnen.

Medelkoncentration av DINP i rötslam.

Datakälla: Stockholm vatten, Naturvårdsverket
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
14 µg/g ts (2014).
Utgångsvärde:
32 µg/g ts (2009).

Kommentar

Den faktiska exponeringen av ftalater, däribland DINP, är inte känd, men eftersom de förekommer överallt i vårt samhälle är det sannolikt att en stor del av befolkningen utsätts för kontinuerlig exponering.

Halter under rapporteringsgränsen för analysen tas inte med i redovisningen, vilket gör att "treårsmedelvärdena" ofta baseras på bara ett eller två år.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14