Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Krom i rötslam

Indikator TEMA.6.21.9

Medelkoncentration av krom i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
20 µg/g ts (2019).
Utgångsvärde:
31 µg/g ts (2000).
Gränsvärde:
100 µg/g ts (2006).

Kommentar

Trenden på längre sikt är positiv även om minskningen har planat ut. Gränsvärdet för krom vid användning av slam för jordbruksändamål, 100 µg/g ts, klaras med god marginal.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02