Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i rötslam

Indikator TEMA.6.21.10

Nickel tillförs till stor del til slammet med fällningskemikalien (järnsulfat). I Bromma reningsverk beräknas ca 20 % av nickeln komma från fällningskemikalien.

Medelkoncentration av nickel i rötslam.

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
21 µg/g ts (2019).
Utgångsvärde:
24 µg/g ts (2000).
Gränsvärde:
50 µg/g ts (2006).

Kommentar

Gränsvärdet för nickel vid användning av slam för jordbruksändamål, 50 µg/g ts uppfylls för båda reningsverken.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2020-09-02