Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Silver i rötslam

Indikator TEMA.6.21.8

De stora källorna till silver i avloppsvatten har tidigare varit fotolaboratorier och röntgenframkallning. I takt med utvecklingen mot digitalfoto och digitalröntgen har silverhalterna i slam mer än halverats de senaste åren. Silver tillsätts också som bakteriedödande ämne i kläder och andra produkter. Cirka 90 procent av inkommande silver från avloppsvattnet hamnar i slammet.

Medelkoncentration av silver i rötslam.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/g ts)

0

Totalt 3-årsmedel

1995

27

1

Totalt 3-årsmedel

1996

27

2

Totalt 3-årsmedel

1997

26

3

Totalt 3-årsmedel

1998

23

4

Totalt 3-årsmedel

1999

20

5

Totalt 3-årsmedel

2000

19

6

Totalt 3-årsmedel

2001

16

7

Totalt 3-årsmedel

2002

14

8

Totalt 3-årsmedel

2003

11

9

Totalt 3-årsmedel

2004

10

10

Totalt 3-årsmedel

2005

8,8

11

Totalt 3-årsmedel

2006

7,3

12

Totalt 3-årsmedel

2007

6,2

13

Totalt 3-årsmedel

2008

5,3

14

Totalt 3-årsmedel

2009

4,8

15

Totalt 3-årsmedel

2010

4,7

16

Totalt 3-årsmedel

2011

4,6

17

Totalt 3-årsmedel

2012

4,3

18

Totalt 3-årsmedel

2013

3,8

19

Totalt 3-årsmedel

2014

3,4

20

Totalt 3-årsmedel

2015

3,4

21

Totalt 3-årsmedel

2016

3,4

22

Totalt 3-årsmedel

2017

3,4

23

Totalt 3-årsmedel

2018

3,2

24

Totalt 3-årsmedel

2019

2,9

25

Totalt 3-årsmedel

2020

3,1

26

Totalt 3-årsmedel

2021

2,8

27

Totalt 3-årsmedel

2022

2,7

28

Bromma

1995

27

29

Bromma

1996

24

30

Bromma

1997

17

31

Bromma

1998

13

32

Bromma

1999

16

33

Bromma

2000

18

34

Bromma

2001

10

35

Bromma

2002

6,6

36

Bromma

2003

5,7

37

Bromma

2004

5,3

38

Bromma

2004

5,3

39

Bromma

2005

4,6

40

Bromma

2006

3,8

41

Bromma

2007

3,2

42

Bromma

2008

3,4

43

Bromma

2009

3,1

44

Bromma

2010

4,1

45

Bromma

2011

3,2

46

Bromma

2012

2,4

47

Bromma

2013

2,5

48

Bromma

2014

2,2

49

Bromma

2015

2,2

50

Bromma

2016

2,2

51

Bromma

2017

1,9

52

Bromma

2018

1,9

53

Bromma

2019

1,7

54

Bromma

2020

1,6

55

Bromma

2021

1,6

56

Bromma

2022

2,1

57

Henriksdal

1995

28

58

Henriksdal

1996

27

59

Henriksdal

1997

25

60

Henriksdal

1998

22

61

Henriksdal

1999

19

62

Henriksdal

2000

18

63

Henriksdal

2001

14

64

Henriksdal

2002

13

65

Henriksdal

2003

12

66

Henriksdal

2004

9,9

67

Henriksdal

2004

9,9

68

Henriksdal

2005

8,6

69

Henriksdal

2006

6,6

70

Henriksdal

2007

6,0

71

Henriksdal

2008

5,4

72

Henriksdal

2009

4,7

73

Henriksdal

2010

5,5

74

Henriksdal

2011

4,8

75

Henriksdal

2012

4,0

76

Henriksdal

2013

3,6

77

Henriksdal

2014

3,7

78

Henriksdal

2015

4,0

79

Henriksdal

2016

4,0

80

Henriksdal

2017

3,5

81

Henriksdal

2018

3,5

82

Henriksdal

2019

2,9

83

Henriksdal

2020

4,1

84

Henriksdal

2021

2,5

85

Henriksdal

2022

2,6

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna av silver har minskat under många år men kurvan börjar nu plana ut. Silverhalten är högre i Henriksdal jämfört med Bromma. Vid jämförelse med andra reningsverk får Henriksdal årligen in 20-30 kg silver för mycket. Förhöjda silverhalter har spårats till Värtans pumpstation. I viss mån syns förhöjda silverhalter även i Henriksdalsinloppet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-03-16