Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2.6
Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen

Genomförd

1

Genomförd
Rening av dagvatten i Flatendiket

Genomförd

2009

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

2

Genomförd
Utveckling av Flatenbadet

Genomförd

2013

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Genomförs kontinuerligt

3

Genomförs kontinuerligt
Vegetationsklippning vid Flatenbadet

Genomförs kontinuerligt

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Genomförd

4

Genomförd
Flaten - groddamm "Kasbydammen"

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Genomförd

5

Genomförd
Flaten - groddamm "Altandammen"

Genomförd

2006

Exploateringskontoret

Genomförd

6

Genomförd
Förbättra framkomligheten vid Flatenbadet

Genomförd

2008

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Genomförd

7

Genomförd
Alternativa avloppslösningar i Listuddens koloniområde

Genomförd

2007

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Genomförd

8

Genomförd
Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem

Genomförd

2007

Miljöförvaltningen