Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Länshållningsvatten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.37

Tillsynsmyndigheten behöver ställa relevanta krav på verksamhetsutövare så att länshållningsvatten inte påverkar yt- eller grundvatten.

Inom Flatens avrinningsområde pågår och planeras för ett antal byggprojekt där länshållningsvatten uppkommer. Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds direkt eller via dagvattenledning till en recipient eller infiltreras i mark.