Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Potentiellt förorenade områden

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.34

En grundlig genomgång av befintligt underlag för potentiellt förorenade områden bör utföras.

Inom avrinningsområdet finns 5 potentiellt förorenade områden enligt länsstyrelsens EBH-stöd, bland annat en nedlagd flygplats. Inget av områdena är riskklassade, det vill säga de har främst inkluderats baserat på information om nuvarande och historiska verksamheter i området men där föroreningssituationen inte har utretts.

En grundlig genomgång av befintligt underlag för de potentiellt förorenade områdena bör utföras. En utvärdering avseende vilka områden som kan utgöra en källa till de förhöjda halterna av PFOS och TBT i Flaten har inte utförts inom ramen för framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet.

En fördjupad utredning föreslås för att identifiera källor och ge förslag till åtgärder för att minska miljögifterna i Flaten, se utredningsåtgärd "Fortsatt källspårning och uppföljning av PFOS och TBT" . Utredningen kan ge information om vilka förorenade områden som ska prioriteras för framtida tillsynsåtgärder.