Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel av befintliga dagvattenanläggningar

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.36

Pågående tillsyn av skötsel av befintliga dagvattenanläggningar bör fortsätta i syfte att säkerställa att den reningseffekt som anläggningarna är utformade för uppfylls.

Inom Flatens avrinningsområde finns flera befintliga anläggningar som hanterar dagvatten. Tillsyn har bedrivits mot flera befintliga reningsanläggningar i Stockholms stad och i flera fall har skötseln av anläggningarna visat sig bristfällig. Det är därför angeläget att tillsynen fortsätter med fokus på att säkerställa skötseln av dessa anläggningar.