Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten från uppställningsplats för bilar, Lunda

Uppställningsplats för skrotbilar i Lunda. Foto: Stina Thörnelöf
Uppställningsplats för skrotbilar i Lunda. Foto: Stina Thörnelöf
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A3

Fordon som är skadade eller felparkerade flyttas till en uppsamlingsplats vid Finspångsgatan i Lunda industriområde. Inom området finns flera dagvattenbrunnar som idag avleder orenat dagvatten till Bällstaån.

Stockholms stad nyttjar ett område i Lunda industriområde för uppställning av felparkerade och skadade bilar. Inom området finns flera dagvattenbrunnar som avleder dagvatten direkt till Bällstaån vilket innebär en stor risk för att föroreningar tillförs ån. För att minimera riskerna för att metaller och organiska ämnen går direkt ut till vattendraget behöver dagvattnet renas inom uppställningsplatsens område.

I närhet av den aktuella platsen iordningsställde trafikkontoret år 2016 ytterligare en uppställningsplats för skadade fordon. Avrinnande dagvatten från den drygt 2000 m2 asfalterade ytan leds ut till Bällstaån via ett vegetationsklätt svackdike och en oljeavskiljare.

Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Uppdaterad: 2023-01-30