Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Länshållningsvatten

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.71

Inom avrinningsområdet pågår och planeras för flera större byggprojekt där länshållningsvatten uppkommer.

Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver länshållningsvatten genomgå lokal rening innan det avleds direkt eller via dagvattenledning till en sjö, ett vattendrag, kustvatten eller infiltreras i mark . Tillsynsmyndigheten behöver ställa relevanta krav på verksamhetsutövaren så att länshållningsvattnet inte påverkar yt- eller grundvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-11-03