Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel av befintliga dagvattenanläggning

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.44

Inom Årstavikens avrinningsområde förekommer flera befintliga anläggningar för att hantera dagvatten.

Miljöförvaltningen har under år 2019 bedrivit tillsyn över de flesta dagvattenanläggningar och kunnat konstatera att skötseln av dessa i vissa fall varit bristfällig vilket medför en nedsatt reningspotential för anläggningarna. Tillsyn med fokus på uppföljning av verksamhetsutövarnas skötsel och drift av dessa anläggningar bör fortsätta för att säkerställa att reningseffekten som anläggningarna är utformade att klara även uppfylls.