Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

B8. Begränsning av bräddningar

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.48

Bräddning av spillvatten beror på överbelastning i avloppsledningssystemet eller på tekniska fel. Det långsiktiga målet bör vara att inga bräddningar av spillvatten ska kunna ske till Årstaviken. Det är samtidigt viktigt att se till att detta inte medför att VA-abonnenterna riskerar att få översvämningar i sina fastigheter.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2022-04-07