Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

U2. Kvantifiering av PAH från båtmotorer

Åtgärd TEMA.3.1.18.3.52

Det är känt att tvåtaktsmotorer i fritidsbåtar sprider stora mängder PAHer rakt ut i vattnet.

En utredning görs för att schablonmässigt kvantifiera båtbensinanvändningen i Årstaviken och därigenom tillförseln av PAH från båttrafiken. Utredningen bör också titta på vad möjligheterna är att minska utsläppen genom information eller krav, som bland annat kan syfta till övergång till alkylatbensin eller till alternativa typer av motorer.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-04-01