Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av dagvattenanläggningar

Aktivitet TEMA.3.1.23.3.6

Kontroll av dagvattenanläggningar föreslås.

Merparten av åtgärderna som föreslås i genomförandeplanen är dagvattenanläggningar som är anmälningspliktiga. Innan åtgärderna påbörjas ska de anmälas till tillsynsmyndigheten. Kontrollprogram bör upprättas för varje anläggning och tillsyn genomförs av ansvarig tillsynsmyndighet.
Ansvarig: Stockholms stad, miljöförvaltningen och Huddinge kommun, miljötillsynsavdelningen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-02-10